Είναι η ψυχοθεραπεία για όλους και για όλα τα θέματα; Βοηθάει πάντα η ψυχοθεραπεία;

Τα δύο παραπάνω  ερωτήματα είναι ίσως, τα πρώτα που δημιουργούνται σε κάποιον μόλις σκεφτεί να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία ή όταν του προτείνει ο περίγυρος του την ψυχοθεραπεία ως λύση σε κάποιο πρόβλημά του. Προφανώς, εκείνοι που επιλέγουν να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσει, αλλά στην ουσία παίρνουν την βοήθεια που χρειάζονται ή που πίστευαν ότι θα λάβουν;

Για να απαντήσουμε στα συγκεκριμένα ερωτήματα είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε εξηγώντας τις βασικές και θεμελιώδης αρχές της ψυχοθεραπείας.

Η ψυχοθεραπεία είναι μία μορφή θεραπείας με τα δικά της χαρακτηριστικά. Πραγματοποιείται μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδριών συμπεριλαμβανομένων των συνεδριών για τα ζευγάρια και τις οικογένειες και η διάρκεια της διαμορφώνεται αναλόγως των εκάστοτε αναγκών. Η θεραπεία δομείται με βάση την εκπαίδευση του ψυχοθεραπευτή αλλά και το αίτημα/πρόβλημα που φέρνει ο/οι θεραπευόμενος/οι στην συνεδρία. Μπορεί να καλύψει όλα τα θέματα της ψυχικής υγείας καθώς και όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Παραδείγματος χάριν, η ψυχοθεραπεία προσφέρεται για την ανακούφιση – διαχείριση των συναισθημάτων και του ψυχικού πόνου , την επίλυση προβλημάτων, την διαχείριση ψυχικών διαταραχών και ασθενειών μέχρι και την συμβουλευτική για τις σχέσεις, την επικοινωνία, την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και την επίτευξη προσωπικών στόχων. Παρότι η ψυχοθεραπεία δεν έχει όρια ως προς την ηλικία, το πρόβλημα ή το φύλο των θεραπευόμενων, χρειάζεται να αναφέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που χρειάζονται να ακολουθηθούν για να αποβεί αποτελεσματική.

Ποιοι είναι οι παράγοντες αποτελεσματικότητας της ψυχοθεραπείας;

Ένα μεγάλο μέρος της αποτελεσματικότητας της ψυχοθεραπείας αφορά την συνεργασία του ψυχοθεραπευτή και του θεραπευόμενου ή για να το πούμε πιο απλοϊκά την χημεία που θα έχουν οι δύο “συνεργάτες. Αυτό πολλές φορές φοβίζει τους θεραπευόμενους, αλλά στην πραγματικότητα θα τους το δείξει η αίσθηση που θα έχουν κατά την διάρκεια των πρώτων συνεδριών αλλά και μετά από αυτές.

Ένας δεύτερος παράγοντας είναι το κίνητρο και η διάθεση του θεραπευόμενου. Πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι, η ψυχοθεραπεία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα οδηγήσει στην αλλαγή και τις περισσότερες φορές δεν είναι εύκολη διαδικασία. Το κίνητρο και η διάθεση του θεραπευόμενου σε συνδυασμό με την άνευ όρων αποδοχή και κατανόηση του θεραπευτή αποτελούν πολύ σημαντικές βάσεις για να δημιουργήσουν μαζί την θεραπεία που χρειάζεται ο πρώτος. Συγκεκριμένα, ο ψυχοθεραπευτής θα βοηθήσει τον θεραπευόμενο να ανακαλύψει τις βασικές του ανάγκες και θα προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον για να ‘φτιάξει’ (ο θεραπευόμενος τους) δικούς του τρόπους βοήθειας.

Επιπροσθέτως, η συνέπεια και η εμπιστοσύνη του θεραπευόμενου στην διαδικασία της ψυχοθεραπείας παίζουν καθοριστικό ρόλο για την θετική εξέλιξή της. Η ψυχοθεραπεία είναι η θεραπεία που τελείται με βάση την κατάρτιση του ψυχοθεραπευτή αλλά και από τον ενεργό ρόλο του θεραπευόμενου. Οι αλλαγές που γίνονται αφορούν τη ζωή του θεραπεύομενου οπότε είναι εκείνος που θα χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία και την κατανόηση του ψυχοθεραπευτή και θα κάνει τα βήματα που χρειάζεται.

Καταλήγοντας, η κατάρτιση, η εμπειρία και ο χαρακτήρας του ψυχοθεραπευτή είναι κατασταλτικοί παράγοντες για την αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας. Εκτός από την χημεία που αναφέραμε παραπάνω, είναι σημαντικό ο ψυχοθεραπευτής να έχει την κατάλληλη κατάρτιση και εμπειρία για να εργαστεί ανάλογα και να μπορέσει να βοηθήσει από τη θέση του του θεραπευόμενο.

Προγραμμάτισε Συνεδρία

Samaridou