Στην αναζήτηση ενός ειδικού ψυχικής υγείας θα βρεθούμε μπροστά στον διαχωρισμό της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας.

Είναι πολλές εκείνες οι φορές που δεν θα γνωρίζουμε τι να επιλέξουμε και ποιο από τα δύο είναι πολύ χρήσιμα για εμάς. Αν και είναι ελαφρώς διακριτή η διαχωριστική τους γραμμή, υπάρχουν κάποιες διαφορές που τις χαρακτηρίζουν ως υπηρεσίες.

Η ατομική συμβουλευτική ως υπηρεσία στοχεύει κυρίως στο εδώ και τώρα, δεν εμβαθύνει ιδιαίτερα και χρησιμεύει περισσότερο για στόχους ψυχικής ευεξίας, εξέλιξης και επίλυσης συγκεκριμένων θεμάτων. Αν εφαρμοστεί, χωρίς να συνδυαστεί με την ψυχοθεραπεία, έχει καθορισμένη διάρκεια και εστιάζει μόνο στα συγκεκριμένα θέματα που θα μπουν σε προτεραιότητα.

Η ατομική ψυχοθεραπεία αντιμετωπίσει ολιστικά τον άνθρωπο καθώς στόχος της είναι η θεραπεία ψυχολογικών τραυμάτων, ασθενειών και διαταραχών. Στην ψυχοθεραπεία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η σχέση μεταξύ ψυχοθεραπευτή και θεραπευομένου. Ουσιαστικά, ξεκινά από το ιστορικό του ατόμου και με βάση τις ανάγκες του κάθε ατόμου και τις επιστημονικές τεχνικές του θεραπευτή, καταλήγει στην επίλυση προβλημάτων και γενικότερα την διαχείριση των καταστάσεων.

Στις ομοιότητες τους θα αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει περιορισμός για το ποιος μπορεί να κάνει συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία. Μπορούν όλοι να βοηθηθούν από τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία ανάλογα με τις προσωπικές τους ανάγκες.