Η ομαδική ψυχοθεραπεία μπορεί να αποτελέσει μία άκρως αποτελεσματική και μεταμορφωτική επιλογή για πολλούς ανθρώπους. Όπως και στην ατομική, έτσι και στην ομαδική ψυχοθεραπεία έχουν δημιουργηθεί διάφορα είδη αναλόγως τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Στις ομάδες στήριξης τα μέλη συζητούν για ό,τι συμβαίνει στη ζωή τους έξω από την ομάδα, ανταλλάσσουν απόψεις και επικεντρώνονται στην αλληλοστήριξη Είναι ανοιχτές σε κάθε πρόβλημα και στον αριθμό των μελών ενώ η διάρκεια τους είναι ακαθόριστη. Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο θέμα (πχ. Κοινωνικό άγχος) όπου ο ψυχολόγος- συντονιστής παρέχει μία σειρά από ψυχοεκπαιδευτικές τεχνικές για την διαχείριση του προβλήματος. Τα μέλη συζητούν, αλληλεπιδρούν και εκπαιδεύονται στην διαχείριση του εκάστοτε θέματος. Είναι κλειστού τύπου ομάδες, δηλαδή με συγκεκριμένο αριθμό μελών και συνήθως έχουν καθορισμένο αριθμό συνεδριών. Στις υβριδικές ομάδες τα μέλη συζητούν για την ζωή τους έξω από την ομάδα αλλά και για το πως αισθάνονται μέσα σε αυτή. Μπορούν να είναι καθορισμένες ή ακαθόριστες στον αριθμό των μελών, στο περιεχόμενο των συνεδριών και στην διάρκεια γενικότερα. Η σύνθεση της έξω ζωής με την δυναμική της ομάδας προσφέρουν εξαιρετική αποτελεσματικότητα.

Οι ειδικοί επιλέγουν και δημιουργούν ομάδες ανάλογα με τις γνώσεις , τα ενδιαφέρονται και την εμπειρία τους. Στην ομάδα ο ψυχολόγος δίνει χώρο στα μέλη για να αλληλοεπιδράσουν κι εκείνος παίρνει τον ρόλο του συντονιστή ή του εκπαιδευτή. Έτσι κι αλλιώς η αλληλεπίδραση και η επαφή είναι από μόνες τους τα βασικά εργαλεία για τις μεταφορφωτικές αλλαγές.
Μπορούν όλοι να συμμετέχουν και να βοηθηθούν αναλόγως το θέμα και τη σύσταση της ομάδας. Είναι χρήσιμο να ρωτήσει κανείς για περισσότερες πληροφορίες πριν την τελική επιλογή του.