Είναι πλέον γνωστό ότι ο όρος ‘υγεία’ δεν αφορά αποκλειστικά την σωματική ευεξία, περιλαμβάνει την ψυχολογική και την κοινωνική αρμονία επίσης. Η κοινωνική φοβία ‘η αλλιώς διαταραχή κοινωνικού άγχους είναι η Τρίτη πιο συχνή διαταραχή παγκοσμίως με επιπολασμό 7-13% στον γενικό πληθυσμό. Η έναρξη της μπορεί να γίνει σε μικρή ηλικία κατά την παιδική ηλικία ή και σε μεγαλύτερη ενώ φαίνεται να έχει και άμεση σχέση με την αυτοεκτίμηση του ατόμου.

Πράγματι, είναι αρκετές οι φορές που ακόμη και στο θεραπευτικό πλαίσιο γίνεται δύσκολα ο διαχωρισμός αν η αυτοεκτίμηση δημιουργεί την κοινωνική φοβία ή αν κάποια δυσλειτουργία στην κοινωνικοποίηση επηρεάζει την αυτοεκτίμηση. Είναι σίγουρο όμως ότι η σχέση τους είναι άρρηκτη και η θεραπεία τους κοινή. Η ομαδική θεραπεία είναι ένα πλεονέκτημα στην από κοινού θεραπεία της χαμηλής αυτοεκτίμησης και της κοινωνικής φοβίας. Μέσα από έναν κύκλο ψυχοεκπαιδευτικών συνεδριών τα μέλη έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν, να ακούσουν και να ακουστούν, να πληροφορηθούν για την αιτιολογία και την προέλευση της κοινωνικής φοβίας και της χαμηλής αυτοπεποίθησης και βασιζόμενοι στην τεχνογνωσία των θεωριών και των τεχνικών να δημιουργήσουν τους δικούς τους τρόπους διαχείρισης.

Η διαχείριση αποτελεί τη θεραπεία και των δύο και έχει ως αποτέλεσμα τις αλλαγές στην κοινωνικοποίηση, την ποιότητα της ζωής ακόμη και στην ψυχοσωματική υγεία του ατόμου.
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται με εχεμύθεια σε εβδομαδιαία βάση, αποτελούνται από 6 έως 8 μέλη είτε δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως. Τα μέλη συμμετέχουν ενεργά, παίρνουν αντίστοιχο υλικό και απαιτείται να είναι συνεπής ως προς τη συνέπεια και την παρουσία τους. Ο θεραπευτικός κύκλος αποτελείται από 12 συνεδρίες με διάρκεια 1,5- 2 ωρών και αφορά εφήβους ή ενήλικες ξεχωριστά.