Είναι κοινώς αποδεκτό στην εποχή μας ότι η σεξουαλικότητα και η σεξουαλική επαφή αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της ζωής μας τόσο ψυχολογικά και σωματικά όσο και κοινωνικά. Ομοίως, τα προβλήματα και οι διαταραχές σε αυτό τον τομέα είναι αρκετά συνήθη και συμβαίνουν ανεξαιρέτως το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία.

Η πληροφόρηση και η εξέλιξη των ανάλογων ερευνών μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε τις φυσιολογικές αυτές διαταραχές με εμπεριστατωμένη κατάρτιση μόλις τις τελευταίες δεκαετίες βελτιώνοντας έτσι όχι μόνο την ποιότητα ζωής των ατόμων αλλά και την υγεία τους γενικότερα.

Μιλώντας για ψυχοσεξουαλικές διαταραχές αναφερόμαστε στις εξής:

  • Διαταραχή σεξουαλικής επιθυμίας (ελλιπής ή απούσα)
  • Διαταραχές οργασμού
  • Στυτική δυσλειτουργία
  • Πρόωρη ή ανεσταλμένη εκσπερμάτιση
  • Ψυχογενή ανικανότητα
  • Αίσθηση μερικού ή έντονου πόνου κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής (δυσπαρευνία)

Η θεραπεία των ψυχοσεξουαλικών διαταραχών είναι αρκετά περίπλοκη καθώς αφορά το άτομο σωματικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και στο κομμάτι της προσωπικότητας. Χρειάζεται ειδική κατάρτιση και εμπειρία από τον ψυχοθεραπευτή, οποίος θα κάνει το πλάνο θεραπείας συνδυάζοντας τις ανάγκες και τους στόχους του ατόμου ή του ζευγαριού. Σωματικές ασκήσεις και ασκήσεις διαχείρισης άγχους δηλαδή σκέψεων- συναισθημάτων και συμπεριφορών αλλά και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων της σχέσης συνιστώνται στην αποκατάσταση των ψυχοσεξουαλικών δυσλειτουργιών.

Η αποδοχή του θεραπευτή και η διαθεσιμότητα του ατόμου ή του ζευγαριού αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.