Το πένθος είναι μία επώδυνη και συνήθως μακροχρόνια συναισθηματική κατάσταση η οποία συμβαίνει ως μία φυσιολογική αντίδραση σε οποιαδήποτε απώλεια. Ενώ είναι μία διαδικασία αποδοχής και συνειδητοποίησης της εκάστοτε απώλειας, πολλές φορές προκαλεί έντονα συμπτώματα δυσφορίας, άγχους και κατάθλιψης στο άτομο που το βιώνει με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τόσο το πένθος όσο και την καθημερινή ζωή του.

Απόρροιες του πένθους μπορεί να είναι η άρνηση και η αδυναμία ενδιαφέροντος για τη ζωή και τη συναναστροφή με άλλους, αισθήματα φόβου, πανικού, ανασφάλειας και ανηδονίας καθώς και πολλά σωματικά συμπτώματα όπως μυοσκελετικοί πόνοι, στομαχικές και εντερικές διαταραχές, σεξουαλικά προβλήματα κλπ. Το πένθος μπορεί να εμφανιστεί αμέσως μετά την απώλεια που θα βιώσουμε ή και πολύ καιρό αργότερα. Τα συμπτώματα και η καθημερινή δυσλειτουργία μαρτυρούν την ύπαρξη τους και ο κάθε άνθρωπος το περνάει διαφορετικά.

Η ψυχοθεραπεία στην αντιμετώπιση του πένθους βοηθάει στην συναισθηματική αποκατάσταση του ατόμου και στην διαχείριση του πόνου και της απελπισίας. Η σωστή υποστήριξη και καθοδήγηση του θεραπευτή βοηθάει το άτομο να βρει τρόπους να ξεπεράσει τα στάδια του πένθους (άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση, κατάθλιψη, αποδοχή) και να δημιουργήσει τρόπους διαχείρισης αυτής της δύσκολης συναισθηματικής κατάστασης και γενικότερα των καθημερινών προβλημάτων. Όπως και στα υπόλοιπα θέματα που χρήζουν ψυχοθεραπεία, η θεραπεία του πένθους απαιτεί την αφοσίωση του ατόμου, την σωστή συνεργασία με τον θεραπευτή, την εμπεριστατωμένη κατάρτιση του επαγγελματία καθώς και μία σταθερή και συνεπή συχνότητα των συνεδριών.
Εξίσου βοηθητική είναι και η ομαδική θεραπεία για την διαχείριση του πένθους.