Παρόλο που συχνά αναφερόμαστε στην κατάθλιψη προσπαθώντας να περιγράψουμε ένα αίσθημα μελαγχολίας και αδυναμίας που βιώνουμε, η κατάθλιψη έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην εποχή μας και αποτελεί μία από τις πιο σύνηθες διαταραχές διάθεσης πλήττοντας τόσο τους άντρες όσο και τις γυναίκες.

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, στους 10 ασθενείς οι 3 είναι άντρες και οι 7 γυναίκες όλων των ηλικιών και κοινωνικών τάξεων. Αισθήματα έντονης λύπης, συναισθηματικού κενού, αδυναμίας βίωσης συναισθημάτων, έλλειψη ενδιαφέροντος, ανηδονία, απελπισία, μειωμένη σεξουαλική επιθυμία, υπερυπνία ή αϋπνία, εύκολη κόπωση, μυοσκελετικά προβλήματα, δυσκολία συγκέντρωσης και προσοχής καθώς και σκέψεις και τάσεις θανάτου (αυτοκτονικός ιδεασμός) και αυτοκαταστροφής, δηλώνουν την ύπαρξη της κατάθλιψης και την ανάγκη για θεραπεία.

Η θεραπεία της κατάθλιψης, όπως και των αγχώδων διαταραχών και φοβιών, χωρίζεται στην συνδυαστική η οποία περιλαμβάνει την ψυχοθεραπεία και την φαρμακευτική αγωγή από τον νευρολόγο ή τον ψυχίατρο και σε εκείνη που βασίζεται αποκλειστικά στην ψυχοθεραπεία.

Ο ασθενής που βιώνει την κατάθλιψη έχει ανάγκη από ασφάλεια και αποδοχή έτσι ώστε να μπορέσει να θέσει τις βάσεις για να προχωρήσει στην θεραπεία. Η θεραπεία της συνθετικής ψυχοθεραπείας και η συνεργασία του με τον ειδικό παρέχει ένα σύνολο τεχνικών παρεμβάσεων για την καταπολέμηση και την διαχείριση της κατάθλιψης. Οι συνεδρίες απαιτείται να γίνονται σε σταθερή και συνεπή συχνότητα ενώ ο ασθενής έχει την δυνατότητα να επιλέξει ποια τεχνική τον βοηθάει περισσότερο και του δίνουν το καλύτερο αποτέλεσμα.